Dominati.lt

Plungės rajono savivaldybė dominati_logoUAB „Dominati“ įgyvendina projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas UAB „Dominati“ elektros gamybai II etapas“

UAB „Dominati“ įgyvendina projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas UAB „Dominati“ elektros gamybai II etapas“ (projekto Nr. 02-011-K- 0256), kuris yra dalinai finansuojamas ES fondų lėšomis.

Projekto tikslas – didinti AEI dalies gamybą galutiniame energijos suvartojime. Projekto įgyvendinimo metu UAB „Dominati“ savo veikloje įdiegs energijos efektyvumo priemones – dvi saulės elektrines, kurios sudarys sąlygas taupyti elektros energiją ir mažinti elektros sąnaudas. Projekto įgyvendinimas taip pat prisidės prie Lietuvos poveikio klimato kaitai švelninimo, oro taršos problemų sprendimo, energetinės priklausomybės nuo importuojamų energijos išteklių mažinimo.

Bendra projekto išlaidų suma – 356 810 Eur. Iš Europos Sąjungos fondų projekto įgyvendinimui skiriama – 272 008 Eur. Likusia dalimi įmonė prisidės savo lėšomis.

Projekto vykdymo pradžia – 2023 m. spalio mėn. Projekto vykdymo pabaiga – 2025 m. rugsėjo mėn.

 

Užsakymų forma Uždaryti